Osiągnięte poziomy

poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu:

poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Opublikował: Marcin Gaszek
Publikacja dnia: 25.04.2024, 11:43
Dokument oglądany razy: 151
Podpisał: Marcin Gaszek
Dokument z dnia: 25.04.2024